Over het BIVV

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) met als doel om de verkeersveiligheid te bevorderen. Sinds zijn oprichting in 1986 kreeg het tal van opdrachten toevertrouwd. Zijn activiteiten hebben betrekking op de drie factoren die de verkeersveiligheid bepalen: de weggebruiker, het voertuig en de weg (wegomgeving).

De visie

Als kenniscentrum voor verkeersveiligheid ten dienste van het beleid wil het BIVV actief bijdragen tot de duurzame vermindering van het aantal verkeersslachtoffers in België en tot de verbetering van de verkeersleefbaarheid door onderzoek, studies, gegevensanalyse, advisering, beleidsaanbevelingen, informatieoverdracht, opleidingen, sensibilisering en specifieke dienstverlening. Het streeft daarbij naar optimale samenwerking en coördinatie met de overheidsdiensten en andere actoren in binnen- en buitenland die zich voor de verkeersveiligheid inzetten.

De missie

De hoofdopdracht bestaat dus in een actieve bijdrage tot de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Het krachtigste instrument waarover het BIVV beschikt, is communicatie/sensibilisering. Het tweede, ook zeer krachtige instrument, is de uitstippeling en invoering van het beleid inzake verkeersveiligheid. Net als bij de sensibilisering kan dit ook maar echt vruchten afwerpen op basis van gespecialiseerde kennis. Het is dus zaak om te meten en te bestuderen alvorens doelgericht en met kennis van zaken te kunnen optreden.

Daarnaast beschikt het BIVV over een Centrum voor Rijgeschiktheid, dat mede in het kader staat van de de bevordering van de verkeersveiligheid en volgende diensten omvat : het CARA, de dienst Herstelonderzoeken, en het project "Driver Improvement" (opleidingen in het kader van de alternatieve gerechtelijke maatregelen bij verkeersovertredingen).

Tot slot voert het BIVV een reeks activiteiten uit waarvan de praktische toepassing voortvloeit uit de theoretische kennis waarover het BIVV beschikt. Het gaat onder meer om de activiteiten van de afdelingen Techniek en Mobiliteit en Infrastructuur, maar ook om de opleidingen in het kader van het project Road Safety at Work.

-- Kom nog meer te weten over het BIVV.

Vragen?

Heb je vragen over één van onze producten, of over deze site?
Contacteer ons.

Via fax: 02/244.15.28

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte.